Krav om spesialisering i allmennmedisin

Kommunen skal sikre at leger som tiltrer ....