Vekst i utlysningen av kommunale reststillinger og tegn til systematisk bortvalg av turnusstillinger i de minst sentrale og i de minst folkerike kommunene, er noen av funnene som rapporteres i NSDMs undersøkelse om ny turnustjeneste.

NSDM har selv initiert undersøkelsen som handler om implementeringen og samstyringen mellom helseforetak og kommuner av den nye turnusordningen. Den legger særlig vekt på å få fram kommunenes stilling og har spesiell oppmerksomhet rettet mot distriktskommuner. Undersøkelsen er ment som et supplement til Helsedirektoratets statusrapporter om ny turnusordning som i all hovedsak har hatt oppmerksomheten rettet mot tjenestens startfase i helseforetakene.

Her kan du lese mer

 

Forside rapport Ny turnustjeneste for leger