Målet med studien (2016-2018) var å bidra til:

  1. å forbedre rekruttering og stabilitet av fastleger i tre case-kommuner,
  2. identifisere vellykkede strategier for rekruttering og stabilisering og
  3. formidle disse strategiene til andre liknende kommuner.

Tre kommunene som deltok i det norske case-studien, Meløy i Nordland, Odda i Hordaland og Årdal i Sogn og Fjordane. Som deltakere i prosjektet, har alle de tre case-kommunene planlagt og gjennomført sitt eget lokale Recruit & Retain prosjekt.

Hovedresultat: mer engasjert kommuneledelse – flere fastlegehjemler

Viktige lærdommer
Den viktigste lærdommen case-kommunene selv rapporterer at de sitter igjen med etter endt prosjektgjennomføring, er:

  1.  Prosessen lokalt har vært like viktig som resultatet
  2.  Det å sikre fleksible arbeidsforhold for fastleger blir stadig viktigere for å beholde dem
  3. Det er langt lettere å rekruttere enn å beholde fastleger

 

Her kan du lese mer