I serien Derfor er jeg lege... som legeforeningen står bak handler denne episoden om seks fastleger og en turnuslege i Honningsvåg som er ansvarlig som gruppe, for 3200 pasienter.

Legene dekker opp fravær ved permisjoner og ferier for hverandre, slik at kommunen ikke trenger vikarer. Dette gir en stabil og god legetjeneste, noe som er avgjørende for å gi befolkningen et godt helsetilbud når uvær setter inn og fly ikke kan lande.

Se intervjuet med Bjørn Nordang og Erik Langfeldt, Nordkapp legekontor.

www.legeforeningen.no/derfor finner du flere episoder i serien Derfor er jeg lege...