Noen hovedfunn så langt er at det har tatt lenger tid enn forventet å rekruttere ALIS, og flere kommuner som ønsket å ansette ALIS i næringsavtale har inngått fastlønnsavtaler etter flere utlysninger. Ansettelse av individuell veileder og utarbeidelsen av individuell utdanningsplan har vært krevende i mange kommuner. Det er et stort behov for å styrke veilederkompetansen i kommunene. FAFO er ansvarlig for den eksterne evalueringen av ALIS-Nord, og den første delrapporten fra FAFO vil foreligge i midten av august 2020.»

Statusrapport fra ALIS-Nord til Helsedirektoratet, mars 2020 (PDF, 1MB)