Søknadene fordeler seg slik mellom de fire helseforetaksområdene (OSO-områdene):

 • Finnmark: 8 søknader som inkluderer 9 kommuner med 61.142 innb.*
 • UNN: 11 søknader som inkluderer 19,5 kommuner med 168.673 innb.*
 • Nordland: 7 søknader som inkluderer 7,5 kommuner med 76.522 innb.*
 • Helgeland: 9 søknader fra 9 kommuner med 59.508 innb.*

(*SSB statistikk per 1. januar 2018)

ALIS-Nord mottok søknader fra 52% av kommunene i Nord-Norge (45 av 87), og befolkningen i søknadskommunene utgjør 75% av landsdelens innbyggere. Dette betyr at det ikke bare er små distriktskommuner som opplever rekrutteringssvikt og manglende stabilitet i fastlegestillinger. Problemene i fastlegeordningen er godt dokumentert også i de store kommunene som bl.a. Tromsø, Bodø, Rana, Harstad, Narvik, Alta og Hammerfest.

Kriterier for valg av kommuner

Styringsgruppens kriterier for valg av ALIS-Nord-kommuner:

 1. 6 kommuner (kommunegrupper) bør rekrutteres fra hvert helseforetaksområde
 2. De utvalgte kommunene bør til sammen være representative for fastlegeordningen i Nord-Norge
 3. ALIS-Nord bør rekruttere tilstrekkelig mange kommuner som ønsker om å utprøve «ALIS-næring» for å bidra til utvikling av hovedmodellen i fastlegeordningen
 4. Kommuner som har avtale om, eller planlegger, interkommunalt samarbeid om utvikling av legetjenester bør prioriteres
 5. ALIS-Nord bør ha med kommuner som inngår i forvaltningsområde for samisk språk
 6. ALIS i prosjektet bør ikke være ansatt, eller inngått avtale med kommunen før 1. januar 2019
 7. Ingen kommune bør få støtte til mer en to (2) ALIS i prosjektet
 8. ALIS bør gjennomføre spesialistutdanning i allmennmedisin etter ny modell i spesialistforskriften
 9. Søknaden bør inneholde de mest sentrale opplysningene som det ble spurt om i invitasjonsbrevet. Det viktigste for den enkelte ALIS er:
    a) 
  Egen pasientliste
    b)
  Eget kontor
    c) 
  Gode rammer for daglig supervisjon
    d) Garanti for strukturert veiledning 3 timer per måned 10,5 måneder per år
    e) Rimelig vaktbelastning
    f)
  Bakvakt på legevakt
 10. Andre forhold som vil bidra til stabilitet i ALIS-stillingen/hjemmelen

Disse skal delta i prosjektet

I styringsgruppemøtet 9. april ble det i første omgang besluttet å gi tilbud til 18 kommuner med totalt 23 ALIS (11 ALIS-fastlønn og 12 ALIS-næring). Ytterligere 8 kommuner ble forespurt om tilleggsinformasjon med svarfrist senest 1. juni 2019. Målsettingen var å rekruttere til sammen 32 ALIS i prosjektet.

Etter styringsgruppemøtet 4. juni har følgende kommuner fått tilbud, og bekreftet, at de ønsker å delta i prosjektet (f = ALIS-fastlønn, n = ALIS-næring):

 • Finnmark: Vadsø (1-f), Tana/Nesseby (1-f), Karasjok (1-f), Hammerfest (1-f + 1-n), Sør-Varanger (1-n) og Alta (1-f)
 • UNN: Harstad (2-n), Tromsø (2-n), Narvik/Ballangen/Tysfjord-Øst (1-n + 1-f), Skånland/Evenes/Tjeldsund (1-n), Målselv (1-n), Bardu (1-f) og Lenvik/Berg/Torsken/Tranøy/ (1-f)
 • Nordland: Vestvågøy (1-f), Øksnes (1-f), Beiarn (1-f), Bodø (2-n), Hamarøy (1-f) og Steigen (1-f)
 • Helgeland: Rana (2-n), Sømna (1-f), Brønnøy (1-f), Vega (1-f), Vefsn (2-n) og Dønna (1-f)

Flertallet av søkerkommunene ønsket å utprøve en ny modell med ALIS-fastlønn. Siden ALIS-Nord også skal bidra til utvikling av en ny modell for ALIS-næring ble det avgjørende for hvilke kommuner som får støtte til to (2) ALIS. Som det framgår av oversikten er det hovedsakelig de store kommunene som har erfaring med, og ønsker å videreutvikle ALIS-næring, men også noen mellomstore kommuner ønsker denne modellen. I løpet av høsten kan inntil 15 av tilsammen 32 ALIS i prosjektet ha inngått en avtale om ALIS-næring. Prosjektet er åpent for at kommunene kan endre avtale fra næring til fastlønn, eller fra fastlønn til næring, for å sikre rekruttering og stabilitet i legetjenesten. Årsakene til valg i arbeidsavtale skal dokumenteres godt fordi dette er et sentralt punkt i ALIS-Nord.  

Med utgangspunkt i søknaden, tilleggsopplysninger og kriteriene for valg av ALIS-kommuner har følgende kommuner har fått avslag på sin søknad:

 • Finnmark: Porsanger og Nordkapp
 • UNN: Kvæfjord, Kåfjord og Salangen (med Lavangen og Ibestad) og Nordreisa
 • Nordland:
 • Helgeland: Rødøy, Bindal og Hemnes

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenesten i den enkelte kommune i Nord-Norge, i og utenfor ALIS-Nord, vises det oppdaterte opplysninger i samhandlingsbarometeret.