I  den nye ordning har ALIS fått økte rettigheter for å styrke utdanningen, og kommunene har fått ansvar for å tilrettelegge for gode og helhetlige utdanningsløp, inkludert nødvendig utdanning i spesialisthelsetjenesten.  

Se anbefalt prosess for konvertering i veilederen. (PDF, 430KB)