Ved søknadsfristens utløp 1. april hadde ALIS-Nord mottatt søknader fra 52 % av kommunene i Nord-Norge (45 av 87), og befolkningen i søknadskommunene utgjør 75 % av landsdelens innbyggere. Dette betyr at det ikke bare er små distriktskommuner som opplever rekrutteringssvikt og manglende stabilitet i fastlegestillinger. Problemene i fastlegeordningen er godt dokumentert også i de store kommunene som bl.a. Tromsø, Bodø, Rana, Harstad, Narvik, Alta og Hammerfest.

Flertallet av søkerkommunene ønsker å utvikle en ny modell for ALIS-fastlønn. For å rekruttere tilstrekkelig mange kommuner som ønsker å utvikle en ny modell for ALIS-næring besluttet styringsgruppen å utvide prosjektet fra 24 til 25 kommuner/kommunegrupper innenfor rammen av 32 ALIS.

Følgende kommuner har fått tilbud om deltakelse i ALIS-Nord:

  • Finnmark (6): Vadsø, Tana/Nesseby, Karasjok, Hammerfest, Sør-Varanger og Alta
  • UNN-området (7): Harstad, Tromsø, Målselv, Bardu og Lenvik, Narvik/Ballangen/Tysfjord-Øst, Skånland/Evenes/Tjeldsund
  • Nordland (6): Vestvågøy, Øksnes, Beiarn, Bodø, Steigen Hamarøy/Tysfjord-Vest
  • Helgeland (6): Rana, Sømna, Brønnøy, Vega og Dønna og Vefsn

 

Her finner du presentasjonen fra Samhandlingskonferansen: (PDF, 654KB)