Legeforeningen er ansvarlig for utdanning av veiledere og etablering av regionale veiledningsgrupper. Den enkelte lege må selv søke om deltakelse i veiledningsgruppe på elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også for leger som er ansatt i ALIS-Nord-kommuner.

Her er en lenke til mer informasjon gruppeveiledning og påmeldingsskjema: https://beta.legeforeningen.no/fag/spesialiteter/Allmennmedisin/Veiledningsgrupper/