Første fase ble innført 1. mars 2017. Spesialistforskriften regulerte i første omgang sykehusspesialitetene.

I desember 2018 ble spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin også omfattet av forskriften. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2017 for utdanningens første del, og 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.