https://www.alis.no/

Her vi du finne oppdatert informasjon om spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin for ALIS/LIS3, individuelle veiledere og kommunale helseledere. Du vil også finne informasjon om aktuelle nasjonale og regionale kurs, nettverksmøter og andre relevante arrangementer. 

Gikk du glipp av den nasjonale ALIS-konferansen 2022 finner du den her: https://www.alis.no/nyheter/opptak-avalis-konferansen-2022 

På den nye hjemmesiden er det et eget område for ALIS Nord og de fem andre ALIS-kontorene (ALIS Midt, ALIS Vest, ALIS Sør, ALIS Øst og ALIS Oslo). Denne siden vil bli oppdatert med aktuell informasjon og erstatte den gamle hjemmesiden til ALIS-Nord. Bruk dette nettstedet, og ta kontakt dersom du har forslag til forbedringer.