Programmet var det samme i Bodø og Tromsø.

Hovedmålsettingen med samlingene var å utveksle erfaringer og styrke samarbeidet om spesialistutdanningen av allmennleger lokalt og regionalt. Se vedlagte presentasjoner!

Vi tar sikte på nye nettverkssamlinger i april 2021 dersom smittesituasjonen i Nord-Norge tillater det.

 

PRESENTASJONER

ALIS som begrep og ordning - Hva har ALIS krav på av veiledning? (PDF, 925KB) v/ Svein Steinert

Ny spesialistutdanning i Allmennmedisin (PDF, 852KB) v/ Sirin Johansen

Målselv kommune (PDF, 1MB)

Senjalegen - arven etter Karsten (PPSX, 42MB) v/ Jorunn Nygaard (forhåndsinnspilt presentasjon)

Senjalege - arven etter Karsten (PDF, 1MB)

Intro til dossier (PDF, 932KB)

 

 

Nettverkssamling i Bodø

Nettverkssamling i Bodø

 

 

Nettverkssamling i Tromsø

Nettverkssamling i Tromsø