Dette pålegger alle kommuner nytt ansvar og nye oppgaver:

  1. Kommunen skal være registret utdanningsenhet etter søknad til Helsedirektoratet
  2. Kommunen skal lage en plan for rekruttering og utdanning av leger
  3. Kommunen skal tilby alle allmennleger under spesialistutdanning (ALIS) en individuell veileder og nødvendig supervisjon
  4. Kommunen skal utarbeide en individuell utdanningsplan (gjennomføringsplan) for den enkelte ALIS
  5. Kommunen skal legge til rette for at spesialistutdanningen kan gjennomføres i tråd med planen
  6. Kommunen skal inngå en samarbeidsavtale med lokalt helseforetak for gjennomføring av minst 6 måneder utdanning i spesialisthelsetjenesten

ALIS-Nord har utarbeidet en mal for å individuell utdanningsplan (gjennomføringsplan) til hjelp for kommunene i dette viktige arbeidet. (PDF, 120KB)

Les mer spesialistutdanning i allmennmedisin på Helsedirektoratets hjemmesider.