Regjeringen la i går frem en forpliktende handlingsplan for allmennlegetjenesten frem til 2024.

Handlingsplanen inneholder flere tiltak som skal bidra at å styrke rekrutteringen og gjøre fastlegeyrket mer attraktivt. Regjeringen vil bl.a. øke antall avtaler for spesialisering i allmennmedisin og øke veiledningen. Det skal også gis mer støtte til regionale ALIS-kontor.

regjeringen.no

 

Forside Handlingsplan allmennlegetjenesten 2020-2024