Helsedirektoratet har også erfart at det er krevende å behandle søknadene, og de har ofte hatt behov for å innhente tilleggsopplysninger.

ALIS-Nord og Helsedirektoratet håper denne veiledningen vil bidra til å forenkle søknadsarbeidet. (PDF, 537KB)