Vikarleger i fastlegepraksiser uten godkjent LIS1-utdanning får nå refusjonsrett fra HELFO. Forskriftsendringen fra 11. juni vil gjøre det enklere å skaffe vikarer til den hardt pressede fastlegeordningen. 

Se mer informasjon her i artikkel hos Dagens Medisin.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lovet å endre forskriften om rett til trygderefusjon for legene. Legene fryktet for sommerferien - nå er forskriften oppdatert.

Foto: Lasse Moe

Bilde brukt med tillatelse fra Dagens Medisin