I større grad enn tidligere er det kommunens ansvar å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale stillinger, får spesialisering i allmennmedisin slik at de kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet.

I denne studien følger Fafo erfaringene med ulike modeller for organisering og implementering av ALIS-utdanningen.Hensikten er å framskaffe kunnskap om hvordan kommunene kan ivareta sin nye rolle som utdanningsvirksomhet på en best mulig måte. Studien gjennomføres på oppdrag fra KS, i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Agenda Kaupang.

Underveisnotat 2 er nå klar

 

Forside rapport Følgestudie: ALIS-Nord - Underveisnotat 2