Legeforeningen har i mange år jobbet med å få en takst for nødvendig dialog mellom fastlegene og legene i spesialisthelsetjenesten. Tirsdag ble en ny avtale mellom Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og KS klar: Det gis 180 millioner for å styrke fastlegeordningen. I dette ligger det også at det innføres en samhandlingstakst som også gjelder kontakt mot avtalespesialistene. Den kan ikke brukes mot legevakt.

Les mer i artikkel hos Dagens Medisin.