Etter at Helse- og omsorgsdepartementet har endret tilskuddsordningen, gjelder den både for ALIS som er ansatt i kommunen og for ALIS  som driver næringsvirksomhet.

Kommuner kan søke om ALIS-tilskudd allerede nå. Siste frist for kommunene til å søke om ALIS-tilskudd i 2021 er 16. november.

Tilskuddsordning for næringsdrivende fastleger utgjør for 2021 48 millioner kroner (ALIS-næring). Tilskuddsordningen til fastleger ansatt i kommunen utgjør for 2021 54 millioner kroner (ALIS-fastlønn).