Presentasjoner brukt under konferansen

Fastlegeordningen i Nord-Norge 2019 – status og forslag til tiltak (PDF, 555KB). Direktør i Helse-Nord, Finn Henry Hansen

Hvordan bør fastlegeordningen styrkes i by- og distriktskommuner? (PDF, 2MB) Leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen

Hvordan kan kommunene utvikle sin rolle som arbeidsgiver og utdanningsansvarlig for fastlegene? (PDF, 842KB) Områdedirektør i KS, Tor Arne Gangsø

God spesialistutdanning i allmennmedisin – hva skal til for å lykkes i kommunene? (PDF, 508KB) Fastlege i Hammerfest og veilederkoordinator i Nord-Norge, Peter Prydz

Status og framtidsplaner for ALIS-Nord. (PDF, 991KB) Prosjektleder ALIS-Nord, Svein Steinert

Ekstern evaluering av ALIS-Nord. (PDF, 1MB) Forsker ved Fafo Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning, Jon Helgheim Holte

Alstadfjordlegen – hvorfor valgte politikerne i tre kommuner å satse på en felles legetjeneste? (PDF, 856KB) Kommuneoverlege i Salangen, Lars Nesje

Mo i Rana – en av mange bykommuner med krise i fastlegeordningen – hva bør gjøres? (PDF, 1MB) Fastlege og sykehjemslege i Rana, Anette Fosse

 

Nyhetsinnslag NRK Nordland

Vanskeligere å få unge leger til å søke på fastlegestilling

Nrk Nordland hadde et innslag fra konferansen onsdag 6.11.2019 i sendingen kl 18:50, med intervju av prosjektleder Svein Steinert og statssekretær i HOD Maria Jahrmann Bjerke.

Innslaget er 05:53 min ut i sendingen.

https://tv.nrk.no/se?v=DKNO99110619&t=353s  

 

Opptak av konferansen

Her kan du se opptak av konferansen: