Søknadene fordeler seg slik mellom de fire helseforetaksområdene (OSO-områdene):

  • Finnmark: 8 søknader som inkluderer 9 kommuner
  • UNN: 11 søknader som inkluderer 19,5 kommuner
  • Nordland: 7 søknader som inkluderer 7,5 kommuner
  • Helgeland: 9 søknader fra 9 kommuner

Dette betyr at ALIS-Nord får et luksusproblem med å velge ut 6 kommuner (kommunegrupper) fra hvert  av de fire helseforetaksområdene. Vi planlegger å sluttbehandle søknadene i første halvdel av april, og vil gi kommunene tilbakemelding like over påske.

Den store interessen for prosjektet betyr at vi har gode muligheter til å videreutvikle fastlegeordningen i Nord-Norge. Det betyr også at ALIS-Nord kan bidra med viktige innspill til en fornyelse av den nasjonale fastlegeordningen.

 

Svein R. Steinert - prosjektleder ALIS-Nord

Prosjektleder for ALIS-Nord Svein R. Steinert er veldig fornøyd med at så mange kommuner ønsker å delta i ALIS-Nord.