Vi håper mange vil delta, og vi er sikre på at programmet og foredragsholderne vil være av stor interesse for alle med hjerte for fastlegeordningen og spesialistutdanning av allmennleger.

Det vil bli muligheter for å sende inn spørsmål på forhånd og underveis i seminaret. Forhåndsspørsmål kan sendes til anja.morch-rasmussen@bergen.kommune.no

 

Pålogging til Webinaret

Her en lenken som deltakere skal benytte for pålogging til webinaret:

Lenken er også satt inn i siste utgave av programmet.

Påmelding er ikke påkrevet, og alle kan seg logge seg på for å se hele eller deler av webinaret. 

 

Vi planlegger en fysisk ALIS-konferanse i starten av mars 2021 om forholdene da ligger til rette for det. Mer informasjon om dette arrangementet kommer senere.

 

Program

Program for dagen - revidert (PDF, 731KB)
 

Sentrale spørsmål som vil bli belyst under konferansen

  • Hva er de viktigste tiltakene for å øke rekrutteringen av leger til kommunene, og beholde erfarne fastleger?
  • Hva er de viktigste erfaringene fra ALIS-Vest og ALIS-Nord?
  • Hvordan kan ALIS-kontorene og spesialisthelsetjenesten bidra til å øke kvaliteten på spesialistutdanning i allmennmedisin? 


Målgruppen for konferansen er unge og eldre fastleger, kommuneoverleger og helseledere i kommunene, brukerrepresentanter og ledere i spesialisthelsetjenesten, samt sentrale personer fra Helsedirektoratet, Legeforeningen, KS og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

En viktig nyhet for fastlegeordningen er opprettelsen av 5 regionale ALIS-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Dette er ett av 17 hovedtiltak i regjeringens «Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 - 2024». Kontorene skal rådgi kommunene om rekrutteringstiltak som kan inngå i ALIS-avtaler, bistå med maler for ALIS-avtaler, og innhente og formidle erfaringer fra ulike tiltak i andre kommuner. Målet er at kommunene, i samarbeid med helseforetakene, skal kunne tilby sine ALIS-kandidater forutsigbare utdanningsløp med god veiledning, supervisjon og nødvendige læringsaktiviteter.