Sentrale spørsmål som vil bli belyst under konferansen

  • Hva er de viktigste tiltakene for å øke rekrutteringen av leger til kommunene, og beholde erfarne fastleger?
  • Hva er de viktigste erfaringene fra ALIS-Vest og ALIS-Nord?
  • Hvordan kan ALIS-kontorene og spesialisthelsetjenesten bidra til å øke kvaliteten på spesialistutdanning i allmennmedisin? 


Målgruppen for konferansen er unge og eldre fastleger, kommuneoverleger og helseledere i kommunene, brukerrepresentanter og ledere i spesialisthelsetjenesten, samt sentrale personer fra Helsedirektoratet, Legeforeningen, KS og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

En viktig nyhet for fastlegeordningen er opprettelsen av 5 regionale ALIS-kontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Dette er ett av 17 hovedtiltak i regjeringens «Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 - 2024». Kontorene skal rådgi kommunene om rekrutteringstiltak som kan inngå i ALIS-avtaler, bistå med maler for ALIS-avtaler, og innhente og formidle erfaringer fra ulike tiltak i andre kommuner. Målet er at kommunene, i samarbeid med helseforetakene, skal kunne tilby sine ALIS-kandidater forutsigbare utdanningsløp med god veiledning, supervisjon og nødvendige læringsaktiviteter.  

 

Program

Program for dagen (PDF, 921KB)

 

Påmelding

OBS! Av smittevernfaglig hensyn er det begrenset antall plasser. Først til mølla prinsippet.
Påmeldingsfrist: 15.07.2020.

 

Kursavgift

Arrangørene dekker kursavgift og dagpakke (kr. 740,-) for alle deltakere. Deltakerne må selv dekke utgifter til reise og opphold. 

 

Overnatting

Det er mulig å bestille enkeltrom fra 2. – 3. september for kr 1.395,- pr. rom på Park Inn Oslo Airport. Prisene inkluderer frokost. 

For å bestille rom kan du ta direkte kontakt med hotellet på lenke:  ALIS

Telefonnummer til hotellet: 21 93 19 37 Rom kan bestilles frem til 10 aug.