Dag 1 i Grieghallen

Avslutningskonferanse for ALIS vest prosjektet som fullføres september 2022.

Temaer er hvordan lykkes med prosjekter som ALIS vest, erfaringer fra kommunene med et slikt prosjekt og fra ALIS selv. Forskning fra 5 år med prosjektdrift resultater for rekruttering og stabilisering i deltagende kommuner presenteres m.m.

 

Dag 2 på Hotel Norge by Scandic

Nasjonal ALIS konferanse arrangert av alle 6 ALIS kontorene.

Temaer er evaluering av ny spesialiseringsordning i allmennmedisin fra kommunens ståsted, interkommunalt samarbeid i ALIS utdanning, ALIS tilskudd, evaluering av handlingsplanen for fastlegeordningen og paneldebatt om rammene i spesialistutdanning m.m.


Mer informasjon og påmelding

Påmeldingsfrist: 21. august 2022