ALIS-Nord ønsker å bygge videre på ALIS-Vest og invitererte interesserte kommuner og leger i den nordlige landsdelen til et møte med både helseledere og allmennleger i spesialisering i ALIS-Vest.

Program 16. januar

Kurset er godkjent med 9 tellende timer som valgfritt kurs i spesialitetene allmenn- og samfunnsmedisin

Tema: Kunnskapsdeling mellom helseledere og leger