Tid og sted

 

  • Opptak av webinaret blir tilgjengelig i etterkant
  • Det er gratis å delta og det er ingen påmelding

Program: https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/fastlegekonferansen-2020-fra-plan-til-handling