ALIS = Allmennlege i spesialisering

Rekruttering og stabilisering av fastleger i Nord-Norge