ALIS = Allmennlege i spesialisering

Rekruttering av fastleger i Nord-Norge