Søknaden bør inneholde følgende punkter:

 • Kommunens generelle rekrutteringssituasjon
 • Beskrivelse av tilgang til egne listepasienter for ALIS. Listelengde og valgt løsning. (Kommunal liste i kommunalt fastlegekontor, fellesliste, deleliste, frikjøpt liste i privat legekontor mv.)
 • Hvordan kommunen vil sørge for daglig supervisjon av ALIS
 • Hvordan ALIS sikres egen lokal veileder med spesialitet i allmennmedisin som har ansvar for strukturert veiledning 3 timer per måned i 10,5 måneder per år
 • Tilgang på bakvakt på legevakt inntil legen er godkjent for selvstendig legevaktsarbeid
 • Beskrivelse av fastlegekontoret (legesenteret):
  • Antall leger, alder, spesialitet, LIS1, medisinstudenter mv
  • Egnet kontor til ALIS
  • Hjelpepersonell, antall på kontoret og kompetanse
  • Utstyrsnivå: EKG, spirometri, rektoskopi, ev. audiometri, småkirurgi, doppler, laboratorium mv
  • Vikar/fraværsløsninger – sårbarhet
 • Beskrivelse av aktuelt kommunalt legearbeid for ALIS (helsestasjon, sykehjem mm.), og hvilket omfang som er mulig og ønskelig, og hvordan legen skal få breddeerfaring innen ulike kommunale legeoppgaver
 • Om kommunen vil lyse ut en ny ALIS, eller søke inn allerede ansatt lege i utdanningsløp. I så fall, hvor langt har denne legen kommet i sin utdanning

Kommuner som har behov for ytterligere informasjon er velkommen til å ta kontakt med prosjektledelsen i Bodø kommune. 


Søknad sendes til:
ALIS-Nord@bodo.kommune.no
innen 1. april 2019