Prosjektleder

Svein R. Steinert - prosjektleder ALIS-Nord

Svein Steinert, 66 år, Cand. Med. ved Universitetet i Oslo i 1981. Spesialist i allmennmedisin og master i folkehelsevitenskap (MPH). Var bl.a. leder av fastlegeforsøket i Tromsø 1993-96, nestleder på Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) 2006 – 2012 og fylkeslege i Troms 2012 – 2018. Har i tillegg hatt en rekke verv i Legeforeningen, bl.a. leder av Fagutvalget for Almentpraktiserende legers forening (Aplf) 1998-2002 og leder av hovedkomiteen for Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø i 2011. Prosjektleder for ALIS-Nord fra 1. januar 2019.  

 


Mona Søndenå - prosjektmedarbeider område FinnmarkssykehusetProsjektmedarbeider området for Finnmarkssykehuset

Mona Søndenå, 62 år. Cand. med. ved Universitetet i Trondheim 1982. Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, og også veileder i allmenn- og samfunnsmedisin. Har hatt en rekke verv i legeforeningen, helseforetak o.l. organisasjoner. Fastlege og kommuneoverlege i Sør-Varanger kommune siden 1984.

 


Sirin Johansen - prosjektmedarbeider området Universitetssykehuset Nord-NorgeProsjektmedarbeider UNN-området

Sirin Johansen, 59 år, 4 voksne barn og 6 barnebarn. Cand med ved Universitetet i Tromsø i -88, spesialist i allmennmedisin siden 2000. Jobbet som fastlege ved Nordbyen Legesenter siden -93. Styremedlem i Norsk Forening for Allmennmedisin.

 

 

 

Kine Kalstad - prosjektmedarbeider område NordlandssykehusetProsjektmedarbeider området for Nordlandssykehuset

Kine Kalstad, 43 år. Gift, 3 barn. Cand.med Universitetet i Tromsø 2004. Turnustjeneste ved Nordlandssykehuset Bodø og Brygga legekontor, Fauske. 
Jobbet som fastlege og sykehjemslege  i Bodø siden 2008. Kine er også spesialist i allmennmedisin.

 

 

 

Prosjektmedarbeider området for Helgelandssykehuset

Stillingen er foreløpig ikke besatt. Ta kontakt med prosjektleder

Svein Steinert, e-post: svein.ragnar.steinert@bodo.kommune.no

 

 

Arbeidsoppgaver

De fire regionale prosjektmedarbeidere skal sammen med prosjektledelsen og
styringsgruppen for ALIS-Nord bidra til:

  1. Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og -hjemler i nordnorske kommuner
  2. Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift
  3. Sikre at nye fastleger får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av læringsmål i spesialisthelsetjeneste (sykehusåret)
  4. Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver