Bakgrunnen for prosjektet er økende rekrutteringssvikt i fastlegeordningen, spesielt etter innføring av samhandlingsreformen. Innføring av nye kompetansekrav for allmennleger som i tillegg pålegger kommunene nye oppgaver og økt ansvar for utdanningen av allmennleger.

Det er ønskelig å rekruttere kommuner til ALIS-Nord som har ulik størrelse og organisering av helsetjenesten, slik at prosjektet i størst mulig grad kan ha overføringsverdi til resten av landet.