Finansieringen er regulert i en egen forskrift med hjemmel i folketrygdloven § 5-4. Takstene i forskriften endres årlig på bakgrunn av forhandlinger mellom Legeforeningen og staten/KS. Det er takstene i denne forskriften som kalles Normaltariffen. Det inngås også en egen avtale på bakgrunn av disse forhandlingene kalt Statsavtalen. Det er her basistilskuddet reguleres.

 

Helse- og omsorgstjenesteloven (lovdata.no)

Fastlegeforskriften (lovdata.no)

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no)

Legeavtaler (ks.no):