Fastlegeordningen er en bærebjelke i helsetilbudet. ALIS-Nord skal bidra til å sikre befolkningen gode og stabile fastleger.